Newyddion Cwmni

  • Protecting yourself from the spread COVID-19

    Amddiffyn eich hun rhag lledaeniad COVID-19

    Gallwch leihau eich siawns o gael eich heintio neu ledaenu COVID-19 trwy gymryd rhai rhagofalon syml: Glanhewch eich dwylo yn rheolaidd ac yn drylwyr gyda rhwbiad llaw wedi'i seilio ar alcohol neu eu golchi â sebon a dŵr. Pam? Mae golchi'ch dwylo â sebon a dŵr neu ddefnyddio rwbio dwylo yn seiliedig ar alcohol yn lladd viru ...
    Darllen mwy